Vanaf 1 april is betaald parkeren en vergunninghouder parkeren van kracht in Domburg, Veere en Zoutelande. Inwoners en ondernemers zijn begin maart via een brief en een folder hierover geïnformeerd. Iedereen die één of meer parkeervergunning(en) heeft aangevraagd heeft hierover bericht ontvangen.

Jaarkaart van € 150,- naar € 100,-

Het college doet gezien de discussie in de raad en signalen uit de samenleving over het parkeerbeleid een aantal aanpassingen. Bekijk op deze pagina over welke aanpassingen het gaat.  

Een van de aanpassingen is het verlagen van de Jaarkaart D/E (geldig op de parkeerterreinen buiten de bebouwde kom) met € 50,-. 

Mensen die al een Jaarkaart D/E hebben gekocht krijgen € 50,- teruggeboekt. Dit gaat automatisch, ze hoeven hier zelf niets voor te doen.
 

Het parkeerbeleid heeft een aantal uitgangspunten

  • De dagtoerist betaalt door de parkeerbelasting ook een stukje mee aan de (toeristische) voorzieningen. Dat vinden we eerlijk, zij genieten immers ook van alles wat Veere te bieden heeft;
  • De leefbaarheid in de woonstraten verbeteren door minder overlast van zoekverkeer en parkerende dagtoeristen;
  • Een uniforme aanpak langs de Veerse kust.

Met de extra inkomsten van betaald parkeren houden we de voorzieningen op peil die nodig zijn en kunnen we investeren in een leefbare omgeving. Denk aan de verbetering van (parkeer) infrastructuur, het opspuiten van het strand, de verbetering van duinovergangen en het aanleggen van autoparkeerplaatsen en fietsparkeerplaatsen. Zo houden we Veere aantrekkelijk.
 

Extra gemeenteraadsvergadering

Op woensdag 31 maart was er een extra gemeenteraadsvergadering over parkeren. Via deze pagina kunt u deze vergadering terugkijken.