Domburg Singelgebied

Lees voor
Home > Bestuur > Projecten > Domburg Singelgebied

Domburg Singelgebied

Dit item is verlopen op 01-12-2016.
Project Domburg Singelgebied is één van de grootschalige projecten binnen de gemeente Veere. Het singelgebied is aan veel verandering onderhevig. Verschillende functies zijn de afgelopen jaren uit het singelgebied verdwenen (Rabobank, OBS De Golfslag), willen verplaatsen (supermarkt) of komen nu niet tot hun recht (museum Marie Tak van Poortvliet). De gemeente wil de ruimtelijke uitstraling van het singelgebied en de entree van Domburg structureel verbeteren. Het doel is om het karakter van Domburg als hoogwaardige badplaats met een bijzondere geschiedenis te versterken.
 

Aandachtspunten

De gemeente formuleerde de volgende doelen voor het project Domburg Singelgebied:
 • Een totaaloplossing creëren voor wonen, werken, winkelen, recreatie, verkeer en parkeren.
 • In die totaaloplossing een acceptabele balans houden tussen ontwikkeling en het behoud van het kleinschalige belevingskader voor de inwoners.
 • Door een integrale aanpak een impuls geven aan de kwaliteit van de kern als hoogwaardige recreatieve badplaats.
 • Bij de integrale aanpak op subtiele wijze aanhaken bij het beroemde verleden van Domburg als artistieke kolonie.
 • De kern van Domburg in stedenbouwkundig opzicht afronden aan de zuidwestzijde, op de overgang naar het buitengebied. 

Wat gaat er gebeuren?

Het project Domburg Singelgebied is opgedeeld in vijf deelgebieden. Hieronder vindt u een overzicht van de plannen per deelgebied. Voor de ligging van de deelgebieden kunt u de luchtfoto met de projectgrenzen (PDF, 0.7MB) bekijken. De geplande werkzaamheden worden tussen 2011 en 2017 uitgevoerd. 
 

Actuele stand van zaken 

Het project concentreert zich op dit moment nog op de gesprekken over de verplaatsing van de supermarkt. Overeenstemming over de verplaatsing van de supermarkt is er nog niet. De huidige supermarkt is inmiddels wel van C1000 formule overgegaan naar Albert Heijn.

Deelgebied IA: locatie peuterspeelzaal en fysiotherapeut

 • Herontwikkeling van de vrijgekomen locatie van de peuterspeelzaal en de huisvesting van de fysiotherapiepraktijk.
 • Woningbouw voor permanent wonen op deelgebieden IA, IB, IIA, IIB en IV: samen ongeveer 100 woningen. 

Deelgebied IB: oostzijde van de Zuidstraat met locatie supermarkt en Marie Tak van Poortvliet museum

 • Verplaatsen van de Albert Heijn supermarkt (verplaatsing naar deelgebied IIIB).
 • Herontwikkeling van de vrijgekomen locatie van de C1000 supermarkt.
 • Het stadsbeeld laten aansluiten bij het museum Marie Tak van Poortvliet.
 • Kwalitatieve opwaardering van het gebied tussen Singel, Zuidstraat en Ooststraat.
 • Woningbouw voor permanent wonen op deelgebieden IA, IB, IIA, IIB en IV: samen ongeveer 100 woningen. 

Deelgebied IIA: huidige locatie OBS De Golfslag

 • Ontwikkelen van een herinrichtingsplan, waarbij ook de strip voormalige bejaardenwoningen aan de Brouwerijweg (tussen Singel en H.M. Kesteloostraat) wordt betrokken.
 • Ruimtelijke aansluiting met deelgebied IIB.
 • Woningbouw voor permanent wonen op deelgebieden IA, IB, IIA, IIB en IV: samen ongeveer 100 woningen.
 • Parkeervoorziening met een minimaal neutrale parkeerbalans.
 • Opwaardering Singel: betere doorstroming van het verkeer en een verbetering van de inrichting en uitstraling.  

Deelgebied IIB: locatie voormalige Rabobank, inclusief bedrijfswoning en omliggende gronden

 • Ontwikkeling van een herinrichtingsplan met als voorwaarden dat er een oplossing wordt gevonden voor de parkeerbehoefte die de woningen genereren.
 • Ruimtelijke aansluiting met deelgebied IIA.
 • Woningbouw voor permanent wonen op deelgebieden IA, IB, IIA, IIB en IV: samen ongeveer 100 woningen.
 • Parkeervoorziening met een positieve parkeerbalans.
 • Opwaardering Singel: betere doorstroming van het verkeer en een verbetering van de inrichting en uitstraling. 
 • De molenbiotoop moet worden gerespecteerd. 

Deelgebied IIIA: molen en directe omgeving

 • Overgangszone tussen deelgebied IIB (woongebied) en IIIB (detailhandel).
 • Spel- en speelvoorziening.
 • Het behoud van de aanwezige molen is een hard uitgangspunt bij de herontwikkeling.
 • De molenbiotoop moet worden gerespecteerd. 

Deelgebied IIIB: parkeerterrein aan de Traverse, tegenover het gemeentehuis

 • Invulling van het gebied met een nieuwe supermarkt. Bezoekers kunnen parkeren op eigen terrein (zelfvoorziening).
 • De molenbiotoop moet worden gerespecteerd. 

Deelgebied IV: De Nijverheidsweg inclusief de aan weerszijden daarvan gelegen bebouwing

 • Ruimtelijke opwaardering van het gebied. Het was een ongestructureerde verzamelplaats van (bedrijfsmatige) functies.
 • Uitplaatsing van bedrijfsmatige functies naar het  bedrijventerrein Oosterloo aan de Roosjesweg.
 • Herontwikkeling: woningbouw met zelfvoorziening voor parkeren.
 • Woningbouw voor permanent wonen op deelgebieden IA, IB, IIA, IIB en IV: samen ongeveer 100 woningen. 

Deelgebied V: Het bedrijventerrein Oosterloo

 • Het bestemmingsplan is gereed en het terrein kan bouwrijp gemaakt worden.
 • Uitplaatsing van bedrijfsmatige functies uit deelgebied IV naar het bedrijventerrein Oosterloo aan de Roosjesweg.  

Meer informatie?

Heeft u vragen over project Domburg Singelgebied? Neem dan contact op met Quirien Karman. Hij is bereikbaar op telefoonnummer (0118) 555 427 of per e-mail singelgebied@veere.nl. U kunt ook onderstaande documenten bekijken.

Vacatures

Volg gemeente Veere

  

Contactgegevens

Gemeente Veere
Postbus 1000
4357 ZV Domburg
Telefoon (0118) 555 444
Fax (0118) 555 433
E-mail gemeente@veere.nl

 06 2358 4577

Bezoekadres:
Traverse 1
4357 ET Domburg

Apps