Monumentencommissie gemeente Veere

Luister met BrowseAloudLees voor
Home > Bestuur > Overige commissies > Monumentencommissie gemeente Veere

Monumentencommissie gemeente Veere

Monumentencommissie

Gaat u bouwen of verbouwen in het beschermd stadsgezicht Veere? Of heeft u plannen in of om een Rijksmonument? Dan krijgt u te maken met de monumentencommissie. De monumentencommissie beoordeelt ingediende bouwplannen. Daarbij toetst de commissie op grond van de Nota Ruimtelijke Kwaliteit

U kunt het ruimtelijk beleid en de regels bekijken via de Welstandsviewer Veere.

Samenstelling monumentencommissie

De monumentencommissie bestaat uit een voorzitter, monumentendeskundigen, architecten en een secretaris. Op dit moment is de commissie als volgt samengesteld:

  • De heer L. Harders (voorzitter, architect)
  • De heer A. Cloïn (lid)
  • Mevrouw L. Brink
  • De heer M. Verduijn (secretaris)

Monumentendeskundigen

  • De heer P.W. Sijnke (historicus, monumentendeskundige)
  • De heer M. Bimmel (monumentendeskundige)

Werkwijze van de monumentencommissie

Eens in de drie weken, op donderdagochtend, vergadert de monumentencommissie. Bouwplannen die uiterlijk op de dinsdag daarvoor zijn ingediend, worden dan beoordeeld. Wilt u, bijvoorbeeld als opdrachtgever of ontwerper, uw bouwplan toelichten tijdens de vergadering? Dat kan. U kunt hiervoor een afspraak maken via Michel Verduijn, telefoonnummer (0118) 555 349 of e-mailadres m.verduijn@veere.nl. Hij is op dinsdag, woensdag en donderdag bereikbaar.

De uitslag

De uitslag van de bouwplannen die de monumentencommissie heeft behandeld, staan de maandag na de vergadering op deze website. Lees het verslag van de laatste vergadering van de monumentencommissie. Heeft de commissie uw aanvraag beoordeeld? Dan delen wij u de uitslag schriftelijk of telefonisch mee. Telefonisch overleg is mogelijk na de schriftelijke uitslag.

Meer weten?

Wilt u iets onder de aandacht brengen van de monumentencommissie? Of heeft u vragen over de werkwijze van de commissie? Dan kunt u bellen naar Michel Verduijn telefoonnummer (0118) 555 349 of e-mailadres m.verduijn@veere.nl. Hij is op dinsdag, woensdag en donderdag bereikbaar. Ook kunt u meer lezen op wonen en (ver)bouwen in de gemeente Veere.

Vacatures

Volg gemeente Veere

  

Contactgegevens

Gemeente Veere
Postbus 1000
4357 ZV Domburg
Telefoon (0118) 555 444
Fax (0118) 555 433
E-mail gemeente@veere.nl

 06 2358 4577

Bezoekadres:
Traverse 1
4357 ET Domburg

Apps