Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Luister met BrowseAloudLees voor
Home > Bestuur > Overige commissies > Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK)

Gaat u bouwen of verbouwen in de gemeente Veere? Dan kan het zijn dat u te maken krijgt met de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Deze commissie beoordeelt ingediende (vooroverleg)bouwplannen. Daarbij kijkt de commissie naar de vormgeving van een gebouw. En of het bouwwerk in de omgeving past. Kleine bouwplannen worden getoetst door een ambtenaar op grond van de Nota ruimtelijke kwaliteit 2016.

Welstandsviewer Veere

Wat is architectonisch wenselijk?

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit doet dit op basis van de Nota ruimtelijke kwaliteit 2016. Deze nota beschrijft wat er wel en niet wenselijk is voor de architectuur: wat kan architectonisch gezien wel of niet in de gemeente Veere als u gaat bouwen of verbouwen?

Een voorlopig oordeel aanvragen

Voor sommige (ver)bouwplannen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Zodra u de beslissing hierover krijgt, weet u ook of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen. Wilt u van tevoren weten of uw bouwplan voldoet aan de eisen van welstand? Vraag dan een voorlopig oordeel aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Daarvoor levert u het volgende aan:

  • Tekeningen van de gewenste bebouwing.
  • Details over het uiterlijk van de bebouwing.
  • Kleurenfoto's van de huidige situatie en aangrenzende bebouwing.
  • Gegevens over de bouwmaterialen en kleuren die u wilt gebruiken.

Voorkom onnodige kosten: vraag een vooroverleg aan

Wilt u nieuwbouw, een grote renovatie of een omvangrijke verbouwing realiseren? Dan is het verstandig eerst zelf een schets te maken van wat u wilt bouwen. Deze schets kunt u als een vooroverleg bij de gemeente indienen. De gemeente vraagt hierover advies aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. De commissie geeft dan een principe-oordeel. Zo voorkomt u hoge kosten voor het ontwerp van een bouwwerk dat de gemeente niet accepteert.

Samenstelling Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

De commissie bestaat uit een voorzitter, een architect en een secretaris. Op dit moment is de commissie als volgt samengesteld:

  • De heer A. Cloïn (voorzitter, architect)
  • De heer L. Harders (architect)
  • Mevrouw L. Brink (reserve lid)
  • De heer P.L.I. de Vos (secretaris)

Monumentendeskundigen

  • De heer P.W. Sijnke (historicus)
  • De heer M. Bimmel

Werkwijze van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Eens in de drie weken op donderdag vergadert de commissie. Bouwplannen die uiterlijk de vrijdag daarvoor zijn ingediend, worden dan beoordeeld. Reguliere bouwplannen worden eerst getoetst aan het bestemmingsplan. Voldoen deze aan het bestemmingsplan? Dan legt de gemeente deze voor aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. 

Agenda CRK

De uitslag

De uitslag van de bouwplannen die de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit heeft behandeld, staan de maandag na de vergadering op deze website. U kunt de uitslag vinden in de Agenda CRK. Heeft de commissie uw aanvraag beoordeeld? Dan delen wij u de uitslag schriftelijk mee. Telefonisch overleg is mogelijk na de schriftelijke uitslag.

Meer weten?

Meer informatie over wonen en (ver)bouwen in de gemeente Veere vindt u op onze website. Wilt u iets onder de aandacht brengen van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit? Of heeft u vragen over de werkwijze van de commissie? Dan kunt u terecht bij Pieter de Vos, via telefoonnummer (0118) 555 276 of per e-mailadres pli.de.vos@veere.nl.

Vacatures

Volg gemeente Veere

  

Contactgegevens

Gemeente Veere
Postbus 1000
4357 ZV Domburg
Telefoon (0118) 555 444
Fax (0118) 555 433
E-mail gemeente@veere.nl

 06 2358 4577

Bezoekadres:
Traverse 1
4357 ET Domburg

Apps