Financiën

Lees voor
Home > Bestuur > Financiën

Financiën

Inkomsten en uitgaven van de gemeente

De gemeente Veere vindt het belangrijk dat u weet waar we ons geld aan uitgeven. Om u daarvan een overzicht te geven, hebben we de belangrijkste inkomsten en uitgaven op een rij gezet.

Inkomsten

De belangrijkste inkomsten bij de gemeente Veere zijn:

 • de algemene en specifieke uitkeringen uit het gemeentefonds
 • onroerende-zaakbelastingen
 • toeristenbelasting en forensenbelasting
 • afvalstoffenheffing en rioolheffing
 • opbrengsten uit de afgifte van bijvoorbeeld bouwvergunningen en paspoorten
 • huren, dividenduitkeringen en rente
 • verkoop bouwgrond en groen- en reststroken.

Uitgaven

De gemeente Veere heeft onder andere de volgende uitgaven:

 • rente en afschrijving van investeringen
 • subsidies en bijdragen
 • onderhoud van wegen en groen
 • personeelskosten. 

Begrotingscyclus gemeente Veere

De gemeente Veere verantwoordt al haar uitgaven in de kadernota, programmabegroting en de jaarrekening. Samen vormt dit de begrotingscyclus.

Bekijk hieronder de verschillende documenten met betrekking tot de inkomsten en uitgaven van de gemeente Veere.

Financiële stukken

Archief

Vacatures

Volg gemeente Veere

  

Contactgegevens

Gemeente Veere
Postbus 1000
4357 ZV Domburg
Telefoon (0118) 555 444
Fax (0118) 555 433
E-mail gemeente@veere.nl

 06 2358 4577

Bezoekadres:
Traverse 1
4357 ET Domburg

Apps