Door het afval beter te scheiden houdt u minder restafval over. Dat is beter voor het milieu en voor de portemonnee. De gemeente Veere beloont alle inwoners van de kern Oostkapelle en zijn aangewezen op een minicontainer als inzamelmiddel als de restafvalcontainer minder wordt aangeboden. De beloning bedraagt  € 3,- per inzamelronde en wanneer de container niet wordt aangeboden. De proef is gestart op dinsdag 16 oktober 2018 en duurt 9 maanden. De gemeente werkt nauw samen met de Dorpsraad Oostkapelle en de werkgroep Duurzaam Oostkapelle.

Alle betrokkenen hebben hierover een nieuwsbrief ontvangen. Ook is er een informatiebijeenkomst gehouden op 3 september 2018.