In het park het Kustlicht in Zoutelande hebben we verzamelcontainer geplaatst waar eigenaren en toeristen op het park het oud papier kunnen achterlaten. Deze containers zijn alleen te gebruiken met een afvalpas. Dat is dezelfde pas als waarmee de restafvalcontainers kunnen worden geopend.

Door het plaatsen van deze containers verwachten we meer oud papier te scheiden. Dit vermindert de hoeveelheid restafval en levert nog geld op ook. Alle eigenaren van de woningen hebben een nieuwsbrief in het Duits en het Nederlands ontvangen. Deze proef is gestart op 1 oktober 2018 en duurt 9 maanden.