WMO raad Veere

 

De WMO-raad Veere zoekt mensen die wonen in de gemeente Veere en willen meedenken over het beleid van de gemeente op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugd.

Wie zoeken wij?

De WMO-raad zoekt mensen die willen meedenken en meewerken aan de zorg voor:

  • Jongeren
  • Ouderen
  • Mensen met met een verstandelijke, psychische of lichamelijke beperking
  • Mantelzorgers
  • Vrijwilligers

Wat houdt de functie in

De Wmo-raad vergadert eenmaal per maand. Daarnaast zijn de leden actief in werkgroepen over de verschillende deelgebieden zoals hulpmiddelen, huisvesting, onafhankelijke cliëntondersteuning en vervoer. De tijdsinvestering die van de leden wordt gevraagd is circa een dagdeel per week.

Naast interesse in bovengenoemde onderwerpen en de motivatie om een actieve rol te spelen in de Wmo-raad, zou het waardevol zijn als leden enige kennis meebrengen op juridisch gebied, bestuur of zorg.

Overleg

De Wmo-raad heeft structurele overlegmomenten met ambtenaren, vertegenwoordigers  en wethouder van de gemeente Veere. De raad werkt op een open manier, constructief-kritisch samen met de gemeente.

Leden

Leden worden door de gemeente Veere voor een termijn van 4 jaar aangesteld met de mogelijkheid om deze termijn een maal te verlengen. Leden ontvangen een kleine vergoeding van de gemeente Veere.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over de vacature of sollicitatie? Neem dan contact op met Frans Zwemer, voorzitter WMO-raad. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06 22 24 69 50 of mail naar secretariaat.wmoraad.veere@gmail.com.

Heeft u interesse?

Stuur uw CV en een korte motivatie naar secretariaat.wmoraad.veere@gmail.com of naar het adres:

WMO-raad Veere
Nieuwe Wei 1
4352 AM Gapinge

Meer informatie

Kijk op de pagina ‘Wmo-raad’ voor meer informatie.