Tijdens de raadsvergadering van 10 november 2021 zijn door de Veerse gemeenteraad unaniem de aanpassingen aan het parkeerbeleid op grond van de evaluatie aangenomen. Wethouder Wisse: “ik ben blij dat er groot draagvlak is voor het nieuwe parkeerbeleid”.  

Een aantal extra wijzigingen die door de raad zijn voorgesteld zijn ook aangenomen. Zo zal de visite in de wintermaanden gratis kunnen parkeren. De visite moet dan wel in de ‘app’ worden aangemeld, omdat het een vergunninghoudergebied betreft. 

In 2022 voeren we de aanpassingen door 

Mensen die nu een vergunning hebben worden automatisch geïnformeerd op het moment dat de vergunningen verlengd kunnen worden. Nieuwe vergunningen kunnen aangevraagd worden vanaf medio december, hierover communiceren we via onze website. 
 

In 2022 starten we met fase 2 van de invoering van het parkeerbeleid

We gaan bij de invoering van de 2e fase in gesprek met de belanghebbenden om te zien of er nog eventueel maatwerk nodig is. 
 

Een opsomming van de grootste aanpassingen

  • We maken veel parkeervergunningen voor bewoners en ondernemers van gereguleerde kernen goedkoper of zelfs gratis.
  • Op veel parkeerterreinen kan er vanaf 19.00 uur gratis geparkeerd worden. 
  • Op de kustparkeerterreinen die nu nog gratis zijn voeren we betaald parkeren in. Uiteraard is de Jaarkaart D/E op deze terreinen ook geldig. De Jaarkaart D/E wordt niet duurder. 
  • We stellen vergunninghouderzones in voor Dishoek en Joossesweg. Om parkeeroverlast van toeristen in die gebieden tegen te gaan. 
Parkeerterreinen