Inwoners die recreatief kamers verhuren kunnen zich nog tot 23 januari 2023 aanmelden. De termijn wordt door de gemeente verlengd omdat nog niet iedereen zich heeft aan kunnen melden. Het is belangrijk dat inwoners zich uiterlijk voor deze datum aanmelden om in aanmerking te komen voor opname in een volgend bestemmingsplan. Let op: deze oproep gaat alleen over recreatieve kamerverhuur in woningen. En niet over recreatieve verhuur van bijvoorbeeld een bijgebouw (Domburgse zomerwoning).

Wat gebeurt er als mensen zich niet aanmelden?

Dan wordt uw kamerverhuur niet gelegaliseerd en niet opgenomen in het bestemmingsplan. U heeft dan niet de rechtszekerheid dat uw kamerverhuur voortgezet kan worden, ook niet na verkoop of vererving. Bovendien loopt dan de kans uw rechten op kamerverhuur te verliezen.

Later zijn mogelijk aan het toetsen ten behoeve van de legalisering van bestaande recreatieve verhuur kosten (leges) verbonden.

Hoe gaat het aanmeldproces

Het aanmeldformulier via DigiD vindt u op de pagina Recreatieve kamerverhuur. De aanmelding met de bijbehorende aangeleverde bewijsstukken wordt aan de hand van de door de raad vastgestelde overgangsregeling beoordeeld. Bij een positieve beoordeling volgt opname in een volgend Omgevingsplan of bestemmingsplan. Hiermee leggen we uw rechten vast en creëren we duidelijkheid.

Meer informatie

Meer informatie en het aanmeldingsformulier vindt u op de pagina Recreatieve kamerverhuur. Hier vindt u ook meer informatie en veel gestelde vragen met de antwoorden.