Gemeente Veere Loket Bestemmingsplan Buitengebied

Actueel weer

Geheel bewolkt

18 mei 8:25

Geheel bewolkt

Wind: zzw 3

Temperatuur: 13.8 °C

Mijn Veere Galerij Apps Walcheren voor elkaar!
Font vergroten / verkleinen

Bestemmingsplan Buitengebied

Algemene informatie

Het bestemmingsplan Buitengebied Veere is in 1999 vastgesteld. In de loop der tijd is het bestemmingsplan op verschillende onderdelen aangepast. Om het bestemmingsplan beter leesbaar en daardoor beter hanteerbaar te maken is het nodig om een nieuw bestemmingsplan op te stellen. Tevens is het wettelijk verplicht om vóór 1 juli 2013 een digitaal bestemmingsplan te hebben. We willen daarbij het bestemmingsplan 'interactief' maken. Een 'interactief' bestemmingsplan is een digitale kaart waar extra informatie aangehangen kan worden. Het is dan mogelijk om vanuit de huiskamer elk perceel aan te klikken. Automatisch verschijnen dan de bestemmingsplanregels die bij dat perceel behoren.

Op dit moment zijn wij bezig met de voorbereidingen van een nieuwe bestemmingsplan Buitengebied. Dit bestemmingsplan omvat het gehele buitengebied van de gemeente Veere, exclusief de recreatieterreinen, de woonkernen, de bedrijventerreinen en Neeltje Jans. Als voorbereiding op dat nieuwe bestemmingsplan Buitengebied, komen er een aantal vragen boven, zoals:

 1. Welke kant willen wij de komende jaren op met de landbouw, de recreatie, natuur?
 2. Welke mogelijkheden (en waar) bieden wij aan bijvoorbeeld schaalvergroting.
 3. Hoe sturen wij nieuwe ontwikkelingen zo, dat de landschappelijke kwaliteiten behouden, blijven of worden versterkt?
 4. Daarnaast komen er een aantal belangrijke thema’s (nieuw) beleid naar voren, zoals:
  -vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing;
  -paardenhouderijen;
  -landgoederen;
  -nevenactiviteiten bij agrarische bedrijven;
  -ontwikkelingsmogelijkheden voor agrarische bedrijven;
  wonen/recreëren in het buitengebied.


Vragen en thema’s die ook u, als bewoner van het gebied raken! Een projectgroep houdt zich de komende tijd met deze vragen en thema’s bezig. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van de kennis en ervaringen van een klankbordgroep.

Bestemmingsplan Buitengebied
In een Kadernota (naar verwachting verschijnt deze het laatste kwartaal van 2011) zetten wij onze beleidsuitgangspunten neer, in het bestemmingsplan Buitengebied leggen wij die vervolgens juridisch vast. Het is nu nog te vroeg om dieper in te gaan op het bestemmingsplan Buitengebied.Het bestemmingsplan Buitengebied wordt gebasseerd op de Kadernota. Het uitgangspunt van het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied is een ontwikkelingsbestemmingsplan maken dat kansen en mogelijkheden biedt. Dit betekent dat wij het gebied niet op slot zetten, maar dat we ontwikkelingen mogelijk zullen maken. De gemeente streeft naar een vitaal en sterk platteland. Echter, de kwaliteiten van het gebied dienen daarbij minimaal behouden te blijven. Dit uitgangspunt zal de ruggengraat van het bestemmingsplan Buitengebied gaan vormen. Tijdens een bestemmingsplanprocedure kunt u uw mening geven over het plan. We bieden u echter vooraf de gelegenheid uw wensen voor uw eigen perceel in te brengen.

Projectleiding
Wethouder J. Melse is bestuurlijk verantwoordelijk voor dit project. Mevrouw E. Louwerse van de afdeling REO is ambtelijk projectleider en is gedurende het proces aanspreekpunt bij de gemeente. Vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied kunt u via bestemmingsplanbuitengebied@veere.nl kenbaar maken.  

Het proces
De verwachting is dat eind 2011 de Kadernota vastgesteld is. De vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied is in 2013 gepland. Van voorontwerp tot en met de vaststelling zullen een aantal publicatie momenten plaats vinden. De publicaties momenten zijn te vinden in de planning. Wij zullen wij u informeren over het proces en de manieren waarop u invloed kunt uitoefenen op het proces. Houdt u daarvoor het plaatselijke huis-aan-huisblad waarin de gemeentelijk publicaties worden vermeld en de gemeentelijke website goed in de gaten.